ฮอนด้า คว้า 4 รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยจาก ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024 นำโดย ฮอนด้า ซีอาร์-วี และฮอนด้า ซีวิค ตอกย้ำแบรนด์ที่ส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพ และมอบความมั่นใจในการขับขี่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอันล้ำสมัย

29 พฤษภาคม 2567

           บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนและการส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพที่มาพร้อมความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า ตอกย้ำความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ฮอนด้า ด้วยการคว้า 4 รางวัลด้านความปลอดภัย จาก ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024 นำโดย2 รางวัล Excellence Award ในฐานะแบรนด์ที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาวต่อเนื่องครอบคลุมในทุกรุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (Consistent 5-Star Ratings Across All Models 2021-2023) และเป็นแบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวจำนวนมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (Most 5-Star Ratings 2021-2023) พร้อมกันนี้ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ยังได้รับรางวัลการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุด (Best Safety Performance in Adult Occupant Protection: AOP) และฮอนด้า ซีวิค ได้รับรางวัล Excellence Award ในการเป็นรถซีดานที่ดีที่สุด โดยความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอันล้ำสมัย อีกทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะในภูมิภาคอาเซียนไปอีกขั้น สอดคล้องกับเป้าหมายของฮอนด้าในการสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ และลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Zero Traffic Collision Fatalities) ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ.2593 (Honda Target 2050)

 

           สำหรับ 4 รางวัล ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024 ที่ฮอนด้าได้รับ ได้แก่

  •   แบรนด์รถยนต์ฮอนด้า ได้รับรางวัลความปลอดภัยยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 2 รางวัล

          - แบรนด์ที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาวได้อย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมในทุกรุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566
(Consistent 5-Star Ratings Across All Models 2021-2023) แม้จะมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลแบบใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN NCAP Roadmap 2021-2025) ที่เข้มงวดขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา

           - แบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวจำนวนมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (Most 5-Star Ratings 2021-2023)

  • ฮอนด้า ซีอาร์-วี เจเนอเรชันที่ 6 ได้รับรางวัลการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุด (Best Safety Performancein Adult Occupant Protection: AOP) และยังได้รับคะแนนรวมสูงสุดจากการทดสอบ โดยรุ่นที่นำไปใช้ในการทดสอบครั้งนี้ เป็นซีอาร์-วี รุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว เมื่อปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา

  • ฮอนด้า ซีวิค เจเนอเรชันที่ 11ได้รับรางวัลความปลอดภัยยอดเยี่ยม(Excellence Award) ในการเป็นรถซีดานที่ดีที่สุด (Best Sedan) ซึ่งพิจารณาจากคะแนนด้านความปลอดภัยโดยรวมในหลายด้าน
    โดยฮอนด้า ซีวิค ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่มรถซีดาน

 

          สำหรับงาน ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian) Grand Prix Awards 2024 เป็นงานที่จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการคว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนและสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยให้เพิ่มสูงขึ้นในอาเซียน

          ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้า ในการนำเสนอและส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพที่มาพร้อมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอันล้ำสมัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Zero  Traffic Collision Fatalities) ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2593 (Honda Target 2050) โดยฮอนด้าจะยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อส่งมอบยนตรกรรมที่มอบความสะดวกสบายควบคู่กับความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

 

รางวัลต่างๆ ที่ฮอนด้าได้รับจาก ASEAN NCAP Grand Prix Awards  

ปี ค.ศ.

ประเภท

รางวัล

รุ่น/เทคโนโลยี

2024

สมรรถนะด้านความปลอดภัยในด้าน

การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุด

ซีอาร์-วี

(รุ่นปี 2023)

ความปลอดภัยยอดเยี่ยม

 

รถซีดานที่ดีที่สุด

ซีวิค

(รุ่นปี 2021)

แบรนด์ที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ

5 ดาวต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกรุ่น

ระหว่างปีพ.ศ. 2564 – 2566

รถยนต์ฮอนด้า ได้แก่

ซีวิค บีอาร์-วี เอชอาร์-วี
และซีอาร์-วี

แบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จำนวนมากที่สุด ระหว่างปีพ.ศ. 2564 – 2566

รถยนต์ฮอนด้า ได้แก่

ซีวิค เอชอาร์-วี บีอาร์-วี

ดับเบิลยูอาร์-วี และซีอาร์-วี

2020

สมรรถนะด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยม

คะแนนรวม

แอคคอร์ด

(รุ่นปี 2019)

การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

อาเซียน เอ็นแคป ยอดเยี่ยม

รถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวต่อเนื่อง

ซิตี้

(รุ่นปี 2020)

2018

อาเซียน เอ็นแคป ยอดเยี่ยม

รถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวต่อเนื่อง

ซีอาร์-วี

(รุ่นปี 2017)

สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชน

รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสาร
ที่เป็นเด็ก

2016

สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชน

รถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

ซีวิค

(รุ่นปี 2016)

 

รถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีที่สุด จากผู้ผลิตรถยนต์

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง

(Honda SENSING)

รางวัลรถยนต์ระดับ 5 ดาว ด้วยราคา
ที่น่าเป็นเจ้าของที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม

ซิตี้

(รุ่นปี 2014)

รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของ ในประเทศฟิลิปปินส์

แจ๊ซ

(รุ่นปี 2014)

รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศบรูไนและสิงคโปร์

เอชอาร์-วี

(รุ่นปี 2015)

รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศอินโดนีเซีย

บีอาร์-วี

(รุ่นปี 2016)

2014

สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชน

รถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก

ซิวิค

(รุ่นปี 2013)

คะแนนรวมที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

ซิตี้

(รุ่นปี 2014)

รถยนต์ซีดานขนาดเล็กสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

ซีอาร์-วี

(รุ่นปี 2013)

 

รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสาร
ที่เป็นเด็ก

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีที่สุดจากผู้ผลิตรถยนต์

ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน

(Honda LaneWatch)

 

 

Visitors: 951,167