นิสสันพร้อมเปิดให้บริการการเดินทางผ่านระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในญี่ปุ่นในปีงบประมาณ 2027

7 มีนาคม 2567

โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

           บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ประกาศแผนการให้บริการการเดินทางผ่านระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในประเทศญี่ปุ่น โดยระบบนี้มาจากการพัฒนาขึ้นเองภายในของบริษัทฯ*

           การประกาศนี้เป็นก้าวสำคัญสู่วิสัยทัศน์ในระยะยาวของบริษัทที่เรียกว่า Nissan Ambition 2030 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนด้วยการแก้ไขปัญหาการบริการขนส่งที่ชุมชนต่างๆ ที่ชาวญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการเดินทางหลายประการ เช่น การขาดแคลนผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มของจำนวนประชากรสูงวัย ด้วยบริการนี้ นิสสันจะมอบบริการใหม่ๆ ได้มากมายที่ช่วยให้สามารถเดินทางไปมาได้อย่างอิสระ

           นิสสันได้ทำการทดสอบโมเดลธุรกิจสำหรับการให้บริการด้านการขับเคลื่อนในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ มาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งรวมถึงการทดสอบในบริเวณพื้นที่ย่าน มินาโตะ มิไร ของเมืองโยโกฮามา และเมืองนามิเอะ จังหวัดฟุกุชิมะ ซึ่งบริการการขับเคลื่อนด้วยคนขับที่เรียกว่า Namie Smart Mobility ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 ขณะที่นอกประเทศญี่ปุ่น นิสสันได้ทำการทดสอบการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติในกรุงลอนดอน และพื้นที่อื่นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร

           ด้วยประสบการณ์ และองค์ความรู้ดังกล่าว นิสสันวางแผนที่จะเริ่มนำเสนอการให้บริการการขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยเริ่มในปีงบประมาณ 2027** โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานท้องถิ่นและผู้ประกอบการขนส่ง นิสสันจะเริ่มการทดสอบในพื้นที่มินาโตะ มิไร ในปีงบประมาณ 2024 และจะขยายขอบเขตการทดลองในปีงบประมาณถัดไป โดยในระหว่างทำการทดลอง ระดับของการขับขี่แบบอัตโนมัติจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นพร้อมกับการประเมินการยอมรับของลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การบริการแบบไร้คนขับ

ภาพรวมการนำเสนอระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของนิสสันโดยสังเขป

           ปีงบประมาณ 2024 : เริ่มการทดสอบการขับขี่ในพื้นที่มินาโตะ มิไร ของเมืองโยโกฮามา โดยใช้รถยนต์    นิสสัน เซเรนา ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

           ปีงบประมาณ 2025 ถึง 2026: ดำเนินการทดสอบด้วยการสาธิตการให้บริการในเขตเมืองโยโกฮามา ได้แก่ มินาโตะมิไร, ซากุระกิ-โช และคันไน ด้วยจำนวนรถยนต์ 20 คัน (โดยมีคนขับบนรถ)

          ปีงบประมาณ 2027: มีเป้าหมายที่จะเริ่มให้บริการในเขตเทศบาลสามถึงสี่แห่ง รวมถึงพื้นที่ย่านชานเมือง ด้วยรถยนต์หลายสิบคัน โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการกับเทศบาลหลายแห่ง

           ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการส่งเสริมด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง การท่องเที่ยว และกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยกระทรวงเหล่านี้ ยังจะส่งเสริมความคิดริเริ่มในการให้บริการการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติใหม่ๆ ที่อยู่ในขั้นที่ 4 ตามมาตรฐานของคณะกรรมการส่งเสริมการขับขี่แบบอัตโนมัติที่ได้จัดตั้งขึ้น

* เทียบเท่าระดับ 4 มาตรฐานสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา (SAE - Society of Automotive Engineers

** ปีงบประมาณของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม 

Visitors: 945,019