เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งพลิกฟื้นคืนโลกสีคราม ในกิจกรรมวันทะเลโลก 2566 ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

12 มิถุนายน 2566

          เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมตอกย้ำความสำคัญของมหาสมุทร นำโดย มร. เกร็ก ลี รองประธานบริหาร ฝ่ายการผลิตในโรงงาน ภูมิภาคอาเซียน นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต และนางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน GWM เอก ระยอง จำนวนทั้งสิ้นกว่า 30 คน พร้อมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนอาทิเช่น กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เอสซีจี เคมิคอล (SCGC) และอื่น ๆ อีกมากเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยงานในปีนี้กิจกรรมถูกจัดภายใต้หัวข้อ เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม (Planet Ocean: Tides are Changing)ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีพร้อมทำกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และร่วมฟื้นฟูทะเลไทย อาทิเช่น กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเก็บขยะชายหาด และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในท้องทะเล โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนสำคัญ ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

          วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) เพื่อเฉลิมฉลองความสำคัญ และร่วมรณรงค์ให้คนกลับมาใส่ใจผืนทะเลมากยิ่งขึ้น ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกขึ้น ซึ่งแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อโดยสหประชาชาติ และในปีนี้ถูกกำหนดภายใต้หัวข้อ เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม (Planet Ocean: Tides are Changing) ซึ่งในประเทศไทยนำทัพการจัดงานโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน หันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเห็นถึงคุณค่าของมหาสมุทร ผืนทะเล รวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

          ทั้งนี้ ทางเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเสมอมา ทั้งในกระบวนการผลิตและการดำเนินงานกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีฐานการผลิตอยู่ ณ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานแห่งนี้ถือเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) แห่งที่สองของเกรท วอลล์  มอเตอร์ นอกประเทศจีน และเป็นฐานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนที่ได้มาตรฐานระดับโลก และเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในโอกาสนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจำนวน 10,000 บาท และมีการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่” พร้อมนำรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น ได้แก่ ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT เข้าร่วมแสดง นอกจากนี้ภายในงานคณะผู้บริหาร พนักงาน และพาร์ทเนอร์เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเล พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดแม่รำพึงอีกด้วย

 

          มร. เกร็ก ลี รองประธานบริหาร ฝ่ายการผลิตในโรงงาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนกล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2566 และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมหาสมุทร การร่วมฟื้นฟูและการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืน ของชีวิตสัตว์ทะเล สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ การที่จะร่วมฟื้นฟูท้องทะเลได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ในฐานะตัวแทนของ เกรท วอลล์ มอเตอร์หนึ่งในผู้ผลิตยานยนต์เทคโนโลยีระดับโลก ที่มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและมีโรงงานการผลิตขนาดใหญ่ในจังหวัดระยอง จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะแสดงความใส่ใจต่อผืนทะเลและสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นดำเนินการทางธุรกิจและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริโภค และสร้างการเติบโตให้กับประเทศไทยและต่อโลกอย่างยั่งยืน”

 

          เกรท วอลล์ มอเตอร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานใหม่ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำยานยนต์ไฟฟ้า (xEVLeader) ผ่านการสร้างสรรค์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ ให้แก่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทยและตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโลกอย่างต่อเนื่อง  นอกจากสานต่อหัวใจสำคัญของการออกแบบนวัตกรรมยานยนต์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน ไปพร้อม ๆ กับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตามแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยเกรท วอลล์ มอเตอร์ จะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของมนุษย์ที่หลากหลายในปัจจุบันผ่านยานยนต์พลังงานใหม่ในอนาคต

Visitors: 958,414