บริดจสโตนคว้า 2 รางวัล “2022 Regional Outstanding Quality Performance” และ “2022 Outstanding Performance for Early Achievement of 2025 CO2 Reduction Target” จากงานประกาศรางวัล “2023 TDEM Annual Supplier Conference”

17 มีนาคม 2566

          บริดจสโตนได้รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติจาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) จากงานประกาศรางวัล “2023 TDEM Annual Supplier Conference” โดยบริษัท บริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก จำกัด ภายใต้การบริหารงานของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาง ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืน ได้รับรางวัล 2022 Regional Supplier Outstanding Performanceประเภท Quality Performance”ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการสนับสนุนกิจกรรมของ TDEMผ่านเครือข่ายการผลิต การจัดจำหน่ายและการบริการครอบคลุม
ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ได้รับรางวัล 2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 Target ประเภท Environment (CO2 Reduction)” ประจำปี 2565 จากความร่วมมือในการทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าได้ถึง 27.68% ภายในปี พ..2565*1  จนสามารถบรรลุเป้าหมายล่วงหน้าของTDEMที่ตั้งไว้ 25%ภายในปีพ.. 2568*2ซึ่งการันตีคุณภาพและตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริดจสโตนในการส่งมอบคุณค่าร่วม ตลอดจนพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับ TDEM สะท้อนคุณค่าของ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ใน “ด้าน Extension(การเติบโต)”, “ด้าน Efficiency (ประสิทธิภาพ)” และ “ด้าน Energy (พลังงาน)”         


           คุณโยชิยูกิ ทะคะอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ซ้าย) มอบรางวัล “2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 Targetประเภท Environment (CO2 Reduction)”แก่คุณชิเกโฮะ คุมาโน่ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท ไทยบริดจสโตนจำกัด (ขวา)


           งานประกาศรางวัล“2023 TDEM Annual Supplier Conference” จัดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ซัพพลายเออร์ทั้งภายในประเทศและทั่วภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, การจัดส่ง และต้นทุน โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัล 2022 Regional Supplier Outstanding PerformanceประเภทQuality Performance” แก่คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และคุณโยชิยูกิ ทะคะอิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบรางวัล “2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 Targetประเภท Environment (CO2 Reduction)”แก่คุณชิเกโฮะ คุมาโน่ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท ไทยบริดจสโตนจำกัด ณ วายุภักษ์ฮอลล์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

 บริดจสโตนได้รับ 2รางวัลจาก TDEM 2022 Regional Supplier Outstanding PerformanceประเภทQuality Performance” และ  “2022 Outstanding Performance Supplier for Early Achievement of 2025 TargetประเภทEnvironment (CO2 Reduction)”


           คุณเคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า“บริดจสโตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จาก TDEM เราขอให้คำมั่นว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TDEM ในการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อส่งมอบคุณค่าให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ด้วยการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี”

 

 

*1เมื่อเทียบกับฐานปี พ.ศ.2556

 *2 บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (TDEM) สนับสนุนความเป็นกลางทาง                 
   คาร์บอนตลอดการดำเนินธุรกิจ ด้วยการกำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 25% เทียบกับ
   ฐานปี พ.ศ.2556 ภายในปี พ.ศ. 2568 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ 35% เมื่อเทียบกับฐานปี พ.ศ.
   2556 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ให้ร่วมมือในการทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซาร์บอนได-
  
ออกไซด์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
  
ล่วงหน้าของ TDEMได้ถึง 27.68%ได้ก่อนกำหนดในปี พ.. 2565ผ่านกิจกรรมกิจกรรมลดการใช้พลังงานและการใช้   
  
พลังงานหมุนเวียนในการผลิตยางรถยนต์ เป็นต้นนอกจากนี้ ไทยบริดจสโตนยังมีแผนลดการปล่อยก๊าซ

   คาร์บอนไดออกไซด์ลงอีก 7.32% เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย35% ภายในปี พ..2567 นับเป็นความมงมั่นพัฒนาความ
  
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไทยบริดจสโตนที่บรรลุเป้าหมายล่วงหน้าของ TDEMเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน  
  
อย่างแท้จริง

Visitors: 609,224