สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผนึกกับ 2 องค์กรชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในเกาหลีใต้ KEMA เเละ Ainglobal มุ่งส่งเสริมเเละพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ

1 พฤศจิกายน 2565

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย นำโดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ เเละ คุณจู ยัง จิน ประธานสมาคมด้านนวัตกรรมยานยนต์เเห่งประเทศเกาหลีใต้  หรือ Korea smart E-mobility Association (KEMA) พร้อมด้วย คุณลีจุน สิค ประธาน Ainglobal  ประเทศเกาหลีใต้ ผนึกกำลัง 3 องค์กรชั้นนำจับมือร่วม ลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เเละสมาคมด้านนวัตกรรมยานยนต์เเห่งประเทศเกาหลีใต้

          โดยในบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ต้องการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเเข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงเเละยั่งยืน ในส่วนของบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีขอบข่ายความร่วมมือหลัก ดังต่อไปนี้

          1. จัดการประชุม ทางธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ

          2. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆระหว่างกัน ได้เเก่ การจัดเสวนา เวิร์คช็อป เเละนิทรรศการ เป็นต้น

          3. เพื่อการวางเเผนการเยี่ยมชม เเละการสร้างความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน ทั้งในการจัดเสวนา เเละนิทรรศการ 

          4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของการเเลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างกัน

          5. รวมไปถึงการมีกิจกรรมที่ร่วมมือกันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้มีการตกลงระหว่างกัน 

กรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย EVAT

           โดยกรอบความร่วมมือของบันทึกข้อตกลงนี้ กล่าวถึง เทคโนโลยีเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ของ 3 องค์กร ซึ่งได้เเก่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สมาคมด้านนวัตกรรมยานยนต์เเห่งประเทศเกาหลีใต้ (KEMA) เเละบริษัท Ainglobal ซึ่งกรอบความร่วมมือเเบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้เเก่ 

     1. ขยายการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้เเละข้อมูลด้าน นวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมไปถึงชิ้นส่วนยานยนต์ ระหว่างกัน

  1. สร้างความร่วมมือทางเทคนิคในด้านนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย เเละเกาหลีใต้
  2. สร้างงานวิจัยร่วมกัน รวมไปถึงการจัดการเสวนา การประชุม นิทรรศการ เเละการเเลกเปลี่ยนในด้านบุคลากรระหว่าง 2 ประเทศ

          สำหรับรายละเอียดของความร่วมมือระหว่างกันจะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล เเละการประชุมที่ต้องจัดขึ้นระหว่างกัน ทั้งในประเทศไทยและเกาหลีใต้ให้ขยายสู่สากล ผ่านการทำธุรกิจร่วมกัน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เอื้อต่อการลงทุน  โดยคุณจู ยัง จิน ประธานสมาคมด้านนวัตกรรมยานยนต์เเห่งประเทศเกาหลีใต้  หรือ Korea smart E-mobility Association (KEMA) เผยว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ อย่าง Ainglobal เเละสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)  จากการบันทึกข้อตกลงนี้ เรามั่นใจว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ทั้งในเกาหลีและไทยจะสามารถพัฒนา และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจร่วมกัน เราจะเดินหน้าทำตามกรอบบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้  ในปีหน้าเป็นต้นไป เราจะมุ่งมั่นพัฒนาและร่วมมือดำเนินโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ”

           คุณลี จุน สิค ประธานบริษัท Ainglobal ประเทศเกาหลีใต้ กล่าวว่า “ การลงนามระหว่าง 3 องค์กรเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการส่งเสริม เเละพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งรวมไปถึงการจับคู่ทางธุรกิจ บริษัท Ainglobal จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ Korea smart E-mobility Association (KEMA) และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) สามารถดำเนินโครงการร่วมกันและมั่นใจได้ว่าทั้ง 3 องค์กรจะส่งเสริมการพัฒนา SMEs ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าของทั้ง 2 ประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนี้ คุณลี จุน สิค    เชื่อว่านิทรรศการอย่าง IEVtech, YeonggwangE-mobility EXPO และ KOAA-GTT Show ที่จัดขึ้นจะได้รับการพัฒนาในระดับสากลต่อไป

คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

            ด้านคุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ถือว่า เป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยของทั้ง 2 ประเทศ  ที่จะนำมาสู่ความร่วมมือทั้งในด้าน เทคโนโลยี องค์ความรู้  เเละบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สอดรับกับ พันธกิจหลักของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคง เเละยั่งยืนในอนาคต” โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีผลตั้งเเต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2570  ภายใต้กรอบความร่วมมือในระยะเวลา 5 ปี

 

 

เกี่ยวกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Association of Thailand)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นสมาคมที่ไม่เเสวงหาผลกำไร โดยเเนวทางของสมาคมมุ่งส่งเสริมเเละสนับสนุนการเเลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีเเละ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษาข้อบังคับ มาตรฐานเเละการดำเนินงานในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในปัจจุบันสมาคมมี คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ทำหน้าที่นายกสมาคม เเละมีสมาชิกที่มา จากภาคเอกชน สถาบันศึกษา รัฐวิสาหกิจ เเละบุคคลทั่วไป รวมจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 360 ราย โดยทางสมาคมมีการกำหนดการจัดการประชุม ในทุกๆเดือนเเละมีการเเบ่ง คณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนเเละส่งเสริมอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า ไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงเเละยั่งยืน ติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่ www.evat.or.th

Visitors: 629,925