กรุงเทพมหานคร และ JICA เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้านิสสัน

29 เมษายน 2565

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration- BMA) พร้อมคณะผู้บริหารจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA - Japan International Cooperation Agency) เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานของแนวคิดเรื่อง Nissan Energy Share หรือบทบาทของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ ของนิสสัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (NEEC - Nissan Electrification Experience Center) ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงงานนิสสัน กม.21 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายมาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานการตลาดและการขาย ให้การต้อนรับ

          นายมาซาโอะ สึสึมิ (ที่ 11 ซ้าย) รองประธานสายงานการตลาดและการขาย นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ให้การต้อนรับ ร.ต.วิรัช ตันชนะประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และ นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ1 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้บริหารจาก JICA เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า

          แนวคิด Nissan Energy Share คือ การถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าสู่บ้าน อาคารสำนักงาน และโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าจะเปรียบเสมือนแบตเตอรี่เคลื่อนที่ นิสสัน ในฐานะผู้นําระดับโลกในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีนิสสัน ลีฟ รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์รุ่นแรกของโลกและเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าเพียงไม่กี่รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยความสามารถในการชาร์จแบบสองทางของรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ เป็นคุณสมบัติมาตรฐานมากับตัวรถตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2010 โดยไม่เพียงแต่ลีฟจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง แต่ยังสามารถป้อนพลังงานกลับไปยังระบบโครงข่าย หรือ กริด (grid) ผ่านเทคโนโลยี วี-ทู-จี (V2G - Vehicle-to-Grid) และสามารถแบ่งปันไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กได้ ผ่านเทคโนโลยี วี-ทู-เอช (V2H - Vehicle-to-Home) เป็นการประหยัดค่าไฟ หรือมีทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าผลิตจากพลังงานทางเลือกในช่วงไฟตกหรือภาวะฉุกเฉิน และยังมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

Visitors: 609,223